Maven Publishing
Mary Roach
Op-zoek-naar-raadselsmaven
Clive Thompson
Programmeermaven
Koen Schobbers
Auteur van Het gamende kind
Gamemaven
Esther Thole
Auteur van Makers van leven
Levenmaven
Daniel Shapiro
Gedragsmaven
Anna Dijkman
Auteur van Psycholo-geld
De psychologie van geldmaven
Lilian Stolk
Emojimaven
Jaap Toorenaar
Reclamemaven
Ian Robertson
Winnaareffectmaven
Henk Verhoeven
Auteur van Oerganisatie
Organisatiemaven
Maven Publishing