Vers van de pers

Zo doen uitgevers je meer boeken verkopen‘De tijd dat lezers alleen maar de rug van een boek wilden zien, is voorbij. Maven Publishing is het voorbeeld van een uitgeverij die heel hip, eigentijds en trendy communiceert. Met flashy omslagen, goede ondertitels en kwalitatieve inhoud verkoopt dat heel goed’, aldus Rudy van Schoonbeek live reporting vanaf de Antwerpse Boekenbeurs.

Collega’s en andere ongemakken @ Koffietijd

Roos Vonk is te gast bij Koffietijd om te praten over Collega’s en andere ongemakken.
Tim den Besten en Nicolaas Veul doen ook hun duit in het zakje.
Vanaf minuut 15.50 gaat Roos van start maar mis vooral het begin van de uitzending ook niet…

Dit is het mooiste ooit bij VPRO Boeken


(c) VPRO Boeken

Op 15 november waren Tim van Opijnen en Mark Geels te gast bij Wim Brands in VPRO Boeken om te vertellen over
Dit is het mooiste ooit!

Kijk hier de uitzending terug.

Ontdek de 7 manieren waarop je ‘Nee’ kunt zeggen

Uit: People skills: Het geheim van helder en overtuigend communiceren

De meeste mensen worden omringd door personen die allerlei verzoeken doen en eisen stellen. Als je het simpele woordje ‘nee’ niet uitspreekt terwijl je dat wel wil, raak je de greep op je leven kwijt. Toch vinden veel mensen het heel moeilijk om het recht in iemands gezicht te zeggen. Mensen die het moeite kost om nee te zeggen, denken haast nooit aan het scala aan manieren om die boodschap over te brengen. Daarom bieden wij je hier enkele van de vele manieren om nee te zeggen:

1. Je natuurlijke ‘nee’
Veel mensen hebben een geheel eigen manier ontwikkeld om een uitnodiging af te slaan of iets te weigeren.

2. Spiegelend luisteren, gevolgd door ‘nee’
Een vriendin van me kiest gewoonlijk deze aanpak. Zij spiegelt de inhoud en het gevoel van het verzoek en zegt dan pas nee: ‘Je hebt me echt nodig als bemanningslid bij die zeilwedstrijd. Ik zou het graag doen, maar ik heb al een afspraak. Het lukt me gewoon niet dit weekeinde.’

3. Het beredeneerde ‘nee’
De persoon zegt nee en geeft een zeer bondige verklaring voor zijn reden. Het is een oprechte reden en geen smoes. Toen Bertha bijvoorbeeld aan Marie vroeg of ze wilde meedoen met kaarten, zei Marie: ‘Nee. Maar bedankt. Ik hou niet van kaarten.’

4. ‘Nee’ met de belofte voor later
De persoon zegt nee tegen dit specifieke verzoek, maar stelt voor dat het hem later nog eens gevraagd wordt. Earl, al jaren een hifi-fanaat, zei tegen Tom, die zijn eerste
installatie ging aanschaffen, dat hij Tom wel wilde helpen als hij dat fijn vond. Op een zaterdagochtend, net op het moment dat Earl ging tuinieren, belde Tom hem op en zei: ‘Je hebt beloofd me te helpen een installatie uit te zoeken. Laten we het vandaag doen!’ Earl antwoordde: ‘Jeetje, vandaag komt me niet uit. Maar ik kan volgende week zaterdag vrijhouden.’

5. De plaat die blijft hangen
Deze manier van nee zeggen gaat gepaard met een zinnetje dat je herhaalt als een plaat die blijft hangen, ongeacht wat de ander zegt. De kapotte plaat is handig als je omgaat met zeer agressieve of manipulatieve mensen die ‘weigeren nee te accepteren’. Zeer onderdanige mensen die snel iets kopen wat ze niet willen van verkopers die hen onder druk zetten, vinden dit vaak een handige methode. Het is ook handig voor mensen aan het andere uiteinde van het spectrum, die zeer agressief zijn en gemakkelijk hun zelfbeheersing verliezen en zich verbaal of zelfs fysiek gaan misdragen.
De methode van de plaat die blijft hangen is bij het volhouden van een weigering en zich tegelijkertijd emotioneel beheersen vaak 100 procent effectief.

Met behulp van zes richtlijnen kun je dit type reactie toepassen.
1. Kies een bondige weigering die bestaat uit één zinnetje en gebruik alleen die zin, wat de ander ook zegt of doet.
2. Spreek na elke opmerking van de ander dat zinnetje uit. Laat je niet afleiden door in te gaan op punten die de ander noemt.
3. Zeg het op zachte, rustige, niet-emotionele toon.
4. ‘Luister’ niet heel goed naar de ander – maar negeer hem nu ook weer niet op een onbeschofte manier. (Als je aandachtig luistert, moedig je hem alleen maar aan om door te praten.)
5. Laat lange stiltes vallen. (De ander zal tijdens de stilte beseffen dat zijn geredeneer en gemanipuleer zinloos zijn.)
6. Hou vol. Je moet je bondige weigering gewoon een keer vaker uitspreken dan de ander zijn verzoek doet, vraag stelt of uiteenzetting geeft. Als hij er zes keer op terugkomt, hoef je maar zeven bondige weigeringen als een plaat die blijft hangen vol te houden om te bereiken wat je wilt. Herhaalt hij het drie keer, dan moet je het gewoon vier keer volhouden. Na de eerste paar keer gaat de ander zich ongemakkelijk voelen (maar hij wordt zelden boos) en zal hij bereid zijn ermee op te houden al kan zijn momentum hem nog tot een paar uitspraken verleiden.
Meg Noblock vertelde de deelnemers aan een communicatiecursus dat zij haar kapper altijd de kans gaf ‘me om te praten zodat hij mijn haar volgens de laatste mode kon knippen, zelfs als ik het anders wilde’. Meg zei bijvoorbeeld dat ze zus of zo’n model wilde, maar de kapper begon altijd aan een lange dialoog waardoor Meg door de knieën ging, ook al was ze niet overtuigd. Het resultaat beviel haar bijna nooit. Toen ze de methode van de plaat die blijft hangen had geleerd, vertelde Meg over onderstaand gesprek:

Kapper: Zullen we je highlights geven?
Meg: Nee, ik hou liever mijn eigen kleur. Ik wil het echt niet laten verven. Knip het alleen een beetje in model.
Kapper: Je gezicht krijgt een veel zachter uiterlijk als ik je highlights geef.
Meg: Ik wil het echt niet laten verven.
Kapper: Ik durf te wedden dat iedereen dat veel mooier vindt dan je gewone bruine haar.
Meg: Ik wil het echt niet laten verven.
Kapper: Ik was onlangs bij een kappersshow, en highlights zijn het tegenwoordig helemaal.
Meg: Ik wil het echt niet laten verven.
Kapper: Wat dacht je van een ring highlights rond je gezicht?
Meg: Ik wil het echt niet laten verven.
Kapper: Zeker weten dat ik je alleen moet knippen en geen highlights zal geven?
Meg: Ik wil het echt niet laten verven.
Kapper: Oké. Ik knip je alleen en laat het verven voor deze keer zitten.

De methode van de plaat die blijft hangen is geschikt bij mensen die je iets proberen aan te smeren. Deze methode kan ook handig zijn om je persoonlijke levenssfeer aanvankelijk op een niet-agressieve manier te beschermen, maar een van de dingen die deze methode zo doeltreffend maakt – de weigering om zelfs maar te laten merken dat je de ander hebt gehoord – is een serieus bezwaar ervan. De kapotte plaat beschermt je ruimte en rust, maar deze bevordert de dialoog minder goed dan de andere hier beschreven methoden. Daarom adviseer ik waar mogelijk – en vooral in gesprekken met intimi, buren of collega’s – een van de andere assertiviteitsmethoden te gebruiken.

6. Het botte ‘nee’
Bij een weigering van dit soort wil de spreker niet nadenken, redenen geven of een herkansing bieden. Je hebt het recht om geen redenen te geven voor je weigering of vragen niet te beantwoorden, al is het voor de ander meestal gemakkelijker als je dat wel doet. Een vierkant nee is, hoe bot ook, vaak een geschikter antwoord dan een uitvoerige verklaring of rechtvaardiging. Het vierkante nee wordt door assertieve mensen zelden gebruikt. Ze hebben echter wel de innerlijke vrijheid om zo’n reactie te geven als de situatie zich daarvoor leent.

7. Het indrukwekkende ‘nee’
Soms is een nee een imposante verklaring die kan worden versterkt door deze aan te dikken. De indrukwekkende ‘zoutmars’ van Mahatma Gandhi was zijn manier om ‘nee!’ te zeggen tegen de onderdrukking door het Britse imperialisme in India. Toen Maarten Luther zijn stellingen op de deur van de kathedraal in Wittenberg spijkerde, was dat een spectaculaire manier om een opmerkelijk ‘nee!’ uit te spreken tegen in zijn ogen ernstige kerkelijke tekortkomingen en misstanden.

Welke vorm van nee je ook kiest, de effectiviteit ervan is vooral afhankelijk van je eigen vastberadenheid. Wat Jonathan Weiss te zeggen heeft over de innerlijke beslistheid van een ouder – wat hij het ‘absolute nee’ noemt – is ook van toepassing op relaties tussen twee volwassenen.
Nee is een van de meest fantastische woorden van onze taal. Natuurlijk kan het zowel te vaak als te weinig worden gebruikt. Sommige mensen verliezen zich in haarkloverijen en negativiteit. Sommigen lijden aan de ‘verzetsneurose’. Maar wie deze valkuilen omzeilt, zal een rijker leven leiden dankzij de kracht van een positief nee.

Meer lezen?


Ontdek hoe je assertief een boodschap kunt overbrengen

Uit: People skills. Het geheim van helder en overtuigend communiceren

Wanneer je de assertieve boodschap hebt voorbereid, de afspraak is gemaakt en de tijd het toelaat, kun je de boodschap afgeven. De manier waarop je dat doet is medebepalend voor het succes ervan.
Ik begin de interactie niet met een ‘babbeltje’. Ik kom snel ter zake. Ik ben heel serieus en wil dat laten blijken zonder al te zwaarwichtig te doen. Ik kan mijn assertieve boodschap vooraf laten gaan door een paar zinnetjes zoals:

Bob: Fijn dat je vandaag tijd voor me hebt vrijgemaakt. (Zwijg even zodat de ander wat kan zeggen als ze wil.)
Sally: Het is een drukke dag, maar ik wilde hier tijd voor uittrekken.
Bob: Daar ben ik blij om want ik wilde iets bespreken waar ik mee zit. Sally, als jij… voel ik me… omdat…

Anders dan bij deze directe aanpak, ondergraaf ik de ernst van mijn bedoeling wanneer ik begin met een luchtig babbeltje. Als ik een praatje maak over Sally’s zoon die vijf keer heeft gescoord bij de F-jes, neemt ze mijn assertieve boodschap misschien minder serieus dan wanneer ik mijn boodschap al meteen bij de eerste zinnen afgeef.
Hoe de assertieve boodschap wordt afgegeven is even belangrijk als de formulering ervan. Bij een goed afgegeven assertieve boodschap versterkt je lichaamstaal je verbale boodschap. Je lichaamstaal moet demonstreren dat je meent wat je zegt, dat je er geen twijfels over hebt en dat je verwacht dat je zult krijgen wat je nodig hebt. Assertieve lichaamstaal drukt tegelijkertijd respect voor de ander uit.

Lichaamstaal en uitspraak kunnen van dezelfde zin een onderdanige, agressieve of assertieve uitspraak maken. Een voorbeeld:
Clara en haar vriendje Don hadden afgesproken om samen uit eten en daarna naar een show te gaan. Hij zou haar om zeven uur bij haar thuis ophalen. Hij kwam om kwart over acht. Hij had niet gebeld om te zeggen dat hij later kwam en gaf ook geen verklaring toen hij aankwam. Clara’s lichaamstaal had haar confrontatie onderdanig, agressief of assertief kunnen maken, met precies dezelfde formulering.

Clara’s verbale boodschap:
‘Als we om… eh… zeven uur afspreken en… eh… jij komt om kwart over acht, voel ik me… eh… gefrustreerd omdat ik, nadat ik me had verkleed niet door kon gaan met het schilderen van mijn kamer.’

Clara’s lichaamstaal:
Zachte stem. Aarzelend spreken. Veel ‘eh’s’. Kijkt Don niet recht aan. Ineengedoken houding. Friemelt aan sieraden. Staat op anderhalve meter afstand.

Met zulke onderdanige lichaamstaal is het onwaarschijnlijk dat Clara zo serieus wordt genomen dat aan haar behoefte wordt voldaan. Als Clara met agressie gedaan had willen krijgen wat ze wilde, dan was de boodschap met heel andere lichaamstaal afgeleverd.

Clara’s verbale boodschap:
‘Als we om zeven uur afspreken en jij komt om KWART OVER ACHT, voel ik me gefrustreerd omdat ik, nadat ik me had verkleed, niet door kon gaan met het schilderen van mijn kamer.’

Clara’s lichaamstaal:
Clara’s stem was luid en schel. Ze sprak snel. Ze benadrukte het woord ‘jij’ en spuugde het uit als een beschuldiging. Ze benadrukte de aankomsttijd en sprak die langgerekt uit, met haar lippen smalend gekruld. Ze stond op een halve meter van Don en prikte met haar wijsvinger tegen zijn borst terwijl ze sprak. Haar vijandige blik was strak op zijn ogen gericht. Ze rolde vol ongeloof met haar ogen toen Don excuses maakte en uitlegde waarom hij zo laat was.

Dit soort lichaamstaal kweekt uiteraard geen coöperatieve sfeer. Het doet het doel van een assertieve boodschap teniet. Don blijft misschien te laat komen voor afspraakjes om Clara terug te pakken. Of hij komt absurd vroeg – uit kwaadaardigheid. Of hij geeft toe, maar vergroot de afstand in de relatie.

Als Clara assertief was geweest, had haar lichaamstaal er misschien zo uitgezien:

Clara’s verbale boodschap:
Als we om zeven uur afspreken en jij komt om kwart over acht, voel ik me gefrustreerd omdat ik, nadat ik me had verkleed, niet door kon gaan met het schilderen van mijn kamer.

Clara’s lichaamstaal:
Clara’s stem was kalm maar serieus. Ze stond ongeveer een meter bij Don vandaan, met beide voeten plat en stevig op de grond. Haar oogcontact was kalm en intens
maar niet vijandig. Ze leunde iets naar voren, om aan te geven dat het haar ernst was.

Wanneer je effectief een assertieve boodschap verstuurt, zijn je lichaamstaal en je verbale taal in harmonie en versterken ze elkaar. Laten we nog een paar elementen van assertieve lichaamstaal bekijken.

Houding:
Kijk de ander recht aan. Sta of zit rechtop en leun iets naar voren tot een gepaste nabijheid. Houd je hoofd rechtop. Plant je voeten stevig op de grond (ook als je zit). Hou een ‘open’ houding en sla je armen en benen niet over elkaar.

Oogcontact:
Kijk de ander recht in de ogen tijdens je assertieve boodschap. Daarmee geef je aan dat je meent wat je zegt. Je wilt de ander niet overdonderen met een agressieve blik. Een ernstige, kalme blik recht in de ogen van de ander, soms verluchtigd door even weg te kijken, helpt de ernst van je doel kenbaar te maken zonder agressief te zijn.

Gezichtsuitdrukking:
Je gezichtsuitdrukking moet bij je boodschap passen. Vaak glimlachen mensen of lachen ze zelfs nerveus wanneer ze een ander vertellen dat ze boos zijn over iets wat die heeft gedaan. Dit levert een dubbele boodschap op, waarbij het lachen de verbale boodschap ondermijnt. Veel mensen zijn zich er niet van bewust dat ze op zulke momenten glimlachen. Oefenen voor een spiegel of een rollenspel helpt je erachter te komen of je ten onrechte glimlacht of andere gezichtsuitdrukkingen toont die je assertieve boodschap ondergraven.

Gebaren:
Sommige mensen staan er tijdens hun assertieve boodschap stokstijf bij, als een standbeeld. Hun fysieke stijfheid belemmert hun assertieve boodschap. Een boodschap die met gepaste gebaren wordt benadrukt, wint aan kracht. Maar sommige gebaren bereiken juist het tegendeel. Met name empathische gebaren, of al te veel gebaren zullen afleiden van de boodschap. Op de tafel slaan of met een vingertje wijzen zal iemands afweer alleen maar verhogen.
Maar je schouders ophalen, je mond met een hand bedekken, friemelen aan sieraden, van de ene voet op de andere wippen, ijsberen en dergelijke zullen de impact van een assertieve boodschap aanzienlijk verkleinen.

Stem:
Een fluisterende monotone of een zangerige stem zal de ander er zelden toe aanzetten jouw ruimte te verlaten. Robert Alberti en Michel Emmons, twee pioniers van de assertiviteitstraining, schrijven:
‘De stem is een van je waardevolste bronnen voorcommunicatie. […] Benadruk je met je stembuigingen dat wat je wilt? […] En hoe zit het met het volume? Spreek je meestal zo zachtjes dat de ander je nauwelijks kan verstaan? Kun je schreeuwen wanneer je dat wílt? Of is ons gespreksvolume altijd zo hard dat mensen denken dat we boos zijn? Wanneer je je stem beheerst, heb je een krachtig element van je ontluikende assertiviteit in stelling gebracht.’
Ik begin een assertieve boodschap bijna altijd met een kalme maar resolute stem. Mensen vragen vaak hoe ik zo kalm kan zijn. Daar zijn twee redenen voor. Ik heb al een hoop emotie geventileerd toen ik de boodschap opschreef; er is dus al een ontlading van gevoelens geweest. En ik ben al zo vaak met succes voor mezelf opgekomen dat ik verwacht dat de ander aan mijn behoeften zal voldoen.

Ademhaling:
Voldoende adem hebben is belangrijker voor een effectieve assertieve boodschap dan de meeste mensen beseffen. Wanneer je weinig lucht in je longen hebt, zakt je borstkas in en zie je er minder assertief uit. Met minder lucht in je longen heb je ook minder energie – en je wilt zo veel mogelijk energie voor je assertieve boodschap hebben. Wanneer mensen nerveus zijn, wat vaak zo is als ze voor zichzelf opkomen, houden ze hun adem enigszins in. Assertieve lichaamstaal gaat er vaak enorm op vooruit als mensen hun voeten stevig op de grond planten, niet ingezakt staan (wat het ademen belemmert) en hun longen vol lucht zuigen voor ze van wal steken.

Assertieve lichaamstaal is niet alleen van invloed op de ontvanger van de boodschap, maar ook op de afzender. Als ik mijn schouders en mijn rug recht, mijn voeten plat op de grond zet en mijn longen vol lucht zuig, put ik uit meer innerlijke assertieve bronnen. Ik ben dan meestal minder nerveus en somber en word vastbeslotener en zelfverzekerder.

Meer lezen?


Ontdek de voordelen die assertieve mensen hebben

Uit: People skills. Het geheim van helder en overtuigend communiceren

Een van de opvallendste kenmerken van assertieve mensen is dat ze zichzelf aardig vinden. Ze hebben veel meer reden om goed in hun vel te zitten dan onderdanige of agressieve mensen. Hoewel assertiviteit niet de enige factor is voor een goed gevoel van eigenwaarde, zit er veel waarheid in de bewering van therapeut Herbert Fensterheim dat ‘de mate waarin je voor jezelf opkomt bepalend is voor het niveau van je gevoel van eigenwaarde’.

Een tweede voordeel van assertiviteit is dat het bevredigende relaties oplevert. Assertiviteit maakt veel energie jegens anderen los. De assertieve persoon is minder met zichzelf en haar angsten bezig en heeft minder behoefte aan zelfbescherming of controle, waardoor zij anderen gemakkelijker kan ‘zien’, ‘horen’ en liefhebben. Door assertiviteit zit je beter in je vel waardoor anderen zich op hun beurt prettiger voelen in jouw gezelschap. De vruchtbaarste en bevredigendste intieme relaties zijn die tussen twee assertieve mensen. Intimiteit is wel omschreven als ‘het vermogen om telkens weer je diepste verlangens, hoop, angsten en schuldgevoelens uit te spreken tegen een geliefde’. Dat soort openhartigheid is assertief gedrag. Er zit echter nog een belangrijke dimensie aan intimiteit, die vaak over het hoofd wordt gezien. In hun boek The Intimate Marriage leggen Howard en Charlotte Clinebell uit dat intimiteit ‘de mate van wederzijdse behoeftebevrediging binnen de relatie’ is. Gezonde, wederzijdse behoeftebevrediging kan zich alleen tussen wederzijds assertieve mensen voordoen. De beste huwelijken, vriendschappen en ouder-kindrelaties zijn het gevolg van assertief leven.

Assertief gedrag vermindert ook sterk de angsten en spanningen van een mens. Uit onderzoek is onweerlegbaar gebleken dat de angst en spanning die eerder in bepaalde situaties werden ervaren aanzienlijk afnemen als iemand leert om assertief te reageren. Als de allengs assertievere persoon beseft dat ze kan opkomen voor wat ze nodig heeft en zich kan verdedigen, zal ze anderen zonder angst dat ze zal worden gekwetst of gedomineerd tegemoet treden.

Een van de grootste pluspunten van assertief gedrag is dat je je eigen leven leidt. De kans dat je uit het leven haalt wat je ervan verwacht neemt aanzienlijk toe wanneer je anderen laat weten wat je wilt en opkomt voor je eigen rechten en behoeften. Assertiviteit is in onze lessen resultaatgericht. Op grond van mijn observaties van anderen en mijn persoonlijke ervaring geloof ik dat met consistent assertief gedrag meer van je behoeften zullen worden vervuld dan met onderdanig of agressief gedrag. Natuurlijk gebeurt het ook weleens dat je met effectief assertief gedrag niet het gewenste doel bereikt. Maar ik geloof dat assertief gedrag in de meeste gevallen de passendste, effectiefste en constructiefste manier is om je eigen ruimte te verdedigen en je behoeften te bevredigen.

In die gevallen waarin assertief gedrag niet tot de gewenste resultaten leidt, kan het nog steeds de beste manier zijn om je tot anderen te verhouden. Zoals de Britse kunstcriticus John Ruskin zei: ‘Je kunt beter een eerzame nederlaag lijden dan een gemene overwinning behalen.’

Meer lezen?


Ontdek hoe we onze gevoelens ‘lekken’, zelfs als we dat niet willen

Uit: People skills: Het geheim van helder en overtuigend communiceren

Ieder van ons gebruikt weleens woorden die bedoeld zijn om onze gevoelens te verbergen. Soms ligt die neiging tot bedrog in ons onderbewustzijn besloten en zijn we ons er niet eens van bewust dat we een rookgordijn optrekken. Net zo hebben we allemaal geleerd onze lichaamstaal te beheersen. We proberen – bewust of onbewust – de expressie van emoties te beheersen die we via non-verbale signalen communiceren. We halen misschien zogenaamd onverschillig onze schouders op terwijl het onderwerp in werkelijkheid heel belangrijk voor ons is. We camoufleren woede met een geveinsde glimlach. We spannen bepaalde spieren aan om niet te gaan huilen wanneer we verdrietig zijn. We zetten een ‘pokerface’ op om de emoties die we voelen te verbergen. Met andere woorden: ieder van ons probeert onder bepaalde omstandigheden en in verschillende mate haar gevoelens te verhullen met misleidende lichaamstaal.

Misschien lukt het ons de juiste woorden te kiezen voor het optrekken van een façade. Maar waar we onze non-verbale signalen willen beheersen, daar flapt ons lichaam de waarheid over onze gevoelens eruit. Leugendetectors zijn zo effectief juist doordat mensen die goed zijn in het misleiden van anderen, meer moeite hebben om hun lichaamsreacties in de hand te houden.
Zelfs wanneer je bewust je best doet om geen emotie uit te drukken via lichaamstaal, lekken je ware gevoelens meestal onder die poging tot zelfbeheersing uit, al is het soms maar heel even.
Onderzoekers instrueerden een man bij een experiment om geen emoties te tonen terwijl hij naar een film keek die juist emoties moest opwekken. Tijdens het vraaggesprek na afloop was hij ervan overtuigd dat hij zijn gevoelens met succes verborgen had weten te houden. Maar terwijl hij naar de film keek, waren er foto’s genomen waarop duidelijk te zien was hoe zijn gevoel van afkeer eventjes door zijn zelfbeheersing ‘lekte’.

Het observeren van lichaamstaal is voor effectief luisteren van groot belang omdat lichaamstaal kenbaar maakt wat het belangrijkst is voor de spreker. Stel dat iemand haar gevoelens liever niet onder woorden brengt, of niet de juiste bewoordingen kan vinden om haar emoties te beschrijven, of zo grondig onderdrukte gevoelens heeft dat ze zich daar niet eens van bewust is. In al die gevallen geeft de non-verbale communicatie weer hoe iemand zich werkelijk voelt. Zoals Sigmund Freud al zei: ‘Zelfbedrog stroomt uit al onze poriën.’

Meer lezen?


Ontdek hoeveel tijd je dagelijks aan luisteren besteedt

Uit: People skills: Het geheim van helder en overtuigend communiceren

De gemiddelde mens besteedt als hij wakker is meer tijd aan luisteren dan aan wat dan ook. Uit een studie onder mensen met verschillende beroepen bleek dat ze 70% van hun actieve momenten aan communicatie besteedden. Van die tijd besteedden ze 9 procent aan schrijven, 16% aan lezen, 30% aan praten en 45% aan luisteren. Andere onderzoeken onderstrepen de hoeveelheid tijd die mensen uit alle bevolkingslagen aan luisteren besteden. En omdat je er dagelijks zoveel tijd aan besteedt, is het van belang om effectief te luisteren. Bovendien worden veel van de belangrijkste aspecten van je leven sterk beïnvloed door je luistervaardigheden (of je gebrek daaraan). De kwaliteit van je vriendschappen, de hechtheid van de gezinsrelaties, je effectiviteit op je werk: allemaal zijn ze sterk afhankelijk van je vermogen om te luisteren.

Helaas zijn maar weinig mensen goede luisteraars. Onderzoekers zeggen dat 75% van de orale communicatie zelfs op louter informatief niveau wordt genegeerd, verkeerd wordt begrepen of snel wordt vergeten. Nog zeldzamer is het vermogen om te luisteren naar de diepste betekenis van wat mensen zeggen. Het komt helaas maar al te vaak voor dat je met iemand iets bespreekt wat heel belangrijk voor jou is en dan tot het ontgoochelende besef komt dat de ander eigenlijk helemaal niet luistert en antwoord geeft op de automatische piloot.

Dr. Ralph G. Nichols, die aan de University of Minnesota baanbrekende colleges over luisteren ontwikkelde, schrijft:
‘We kunnen vrijwel zonder voorbehoud stellen dat mensen in het algemeen niet kunnen luisteren. Ze hebben oren die goed kunnen horen, maar ze missen vaak de benodigde vaardigheden waarmee ze die oren effectief zouden kunnen gebruiken voor iets wat we luisteren noemen. […] We hebben een paar jaar getest hoe goed mensen begrepen en onthielden wat ze hoorden. […] Dat uitgebreide onderzoek leidde tot deze algemene conclusie: de gemiddelde mens herinnert zich direct nadat hij met iemand heeft gepraat slechts ongeveer de helft van wat hij heeft gehoord, ongeacht hoe aandachtig hij geluisterd meent te hebben. Wat gebeurt er naarmate de tijd verstrijkt? Uit ons onderzoek blijkt dat […] we binnen acht uur vaak nog eens de helft tot eenderde vergeten. De woorden van de spreker gaan maar al te vaak ‘het ene oor in, het andere oor uit’.’

Meer lezen?


Ontdek de 12 manieren waarop je ieder gesprek vroegtijdig om zeep kunt helpen

Uit: People skills: Het geheim van helder en overtuigend communiceren

De ‘dirty dozen’
Communicatiebarrières zijn highriskreacties, ofwel reacties die vaak (maar niet altijd) een negatieve invloed op een gesprek hebben. Die blokkades zijn vooral destructief wanneer een of meer personen gespannen zijn wanneer ze communiceren. De negatieve gevolgen van zulke blokkades zijn talrijk en gevarieerd. Ze doen vaak afbreuk aan je gevoel van eigenwaarde. Ze wekken afweer, verzet en wrok op. Ze kunnen tot afhankelijkheid, terugtrekking en gevoelens van verslagenheid en onmacht leiden. Ze verminderen de kans dat de ander haar eigen oplossing voor het probleem zal vinden.

Elke blokkade is een ‘gevoelensblokkade’; zij verkleint de kans dat de ander constructief haar ware gevoelens onder woorden zal brengen. Omdat communicatieblokkades een grote kans op deze negatieve gevolgen in zich dragen, kan regelmatig gebruik ervan permanente schade aan een relatie veroorzaken.

Welke specifieke barrières zullen een conversatie belemmeren?

Communicatie-experts zoals Carl Rogers, Reuel Howe, Haim Ginott en Jack Gibb hebben een aantal reacties verzameld die regelmatig conversaties blokkeren. Thomas Gordon heeft in navolging van hen een beknopte lijst opgesteld die hij de ‘dirty dozen’ van de communicatiebedervers noemt. Deze ongewenste reacties zijn onder meer:

1. Bekritiseren: Een negatief oordeel hebben over de ander, haar acties of gedrag. ‘Je hebt het over jezelf afgeroepen – je kunt niemand anders de schuld geven van je ellende.’

2. Beschimpen: De ander ‘wegzetten’ of een etiket opplakken. ‘Wat een sukkel!’ ‘Typisch een vrouw…’ ‘Nerd.’ ‘Jullie werklui zijn allemaal hetzelfde.’ ‘Je bent gewoon weer zo’n botte vent.’

3. Diagnosticeren: Het gedrag van de ander analyseren, psychologie van de koude grond bedrijven. ‘Je bent een open boek voor me; je doet dat om mij te ergeren.’ ‘Je denkt zeker dat je beter bent dan ik omdat je hebt gestudeerd.’

4. Beoordelend prijzen: De acties of het gedrag van de ander positief beoordelen. ‘Je bent altijd zo’n lieve meid. Je wilt me vanavond vast wel helpen met het gazon.’ Leraar tegen middelbare scholier: ‘Je bent een dichter.’ (Sommige mensen geloven nauwelijks dat barrières zoals lof highriskreacties zijn. Ik zal later uitleggen waarom ik denk dat regelmatig gebruik van deze reacties afbreuk kan doen aan relaties.)

5. Bevelen: De ander commanderen om te doen wat jij wilt dat er gebeurt. ‘Ga je huiswerk maken.’ ‘Waarom? Omdat ik het zeg!’

6. Dreigen: De acties van de ander proberen te sturen door te waarschuwen voor de negatieve dingen die jij daarop zal laten volgen. ‘Doe dit, want anders…’ ‘Hou op met dat kabaal of ik laat de hele klas nablijven.’

7. Moraliseren: Een ander vertellen wat zij moet doen. ‘Preken’ tegen de ander. ‘Je moet niet gaan scheiden, denk eens aan de gevolgen voor de kinderen.’ ‘Je moet hem zeggen dat het je spijt.’

8. Overmatig/ongepast bevragen: Gesloten vragen zijn vaak barrières in een relatie; dit zijn vragen die vaak met een paar woorden of een simpel ja of nee kunnen worden beantwoord. ‘Wil je erover praten?’ ‘Heb je er spijt van?’

9. Adviseren: de ander een oplossing voor haar probleem aanreiken. ‘Als ik jou was, zou ik hem de les lezen.’ ‘Dat is simpel op te lossen. Ten eerste…’

10. Afleiden: de problemen van de ander wegwuiven door afleiding. ‘Sta er niet te lang bij stil, Sarah. Laten we het over iets leukers hebben.’ Of: ‘Denk je dat jij het zwaar hebt? Moet je horen wat mij is overkomen!’

11. Logische argumenten geven: Proberen de ander te overtuigen door een beroep te doen op feiten of logisch denken, meestal zonder rekening te houden met de emotionele aspecten die erbij komen kijken. ‘Kijk naar de feiten: als je geen nieuwe auto had gekocht, hadden we de aanbetaling op dat huis kunnen doen.’

12. Geruststellen: Proberen de ander af te brengen van de negatieve gevoelens die zij ervaart. ‘Maak je geen zorgen, na regen komt zonneschijn.’ ‘Het komt uiteindelijk allemaal goed.’

Waarom deze blokkades highriskreacties zijn:

Sommige barrières zien er op het eerste gezicht heel onschuldig uit. Lof, geruststelling, logische reacties, vragen en goedbedoeld advies worden vaak als positieve factoren in relaties gezien. Waarom beschouwen gedragswetenschappers deze twaalf typen reacties dan als potentieel schadelijk voor communicatie?

Deze reacties gelden als highriskreacties, niet per definitie als destructief voor alle communicatie. Ze zullen eerder dan andere communicatiemethoden een conversatie blokkeren, het probleemoplossend vermogen van de ander belemmeren en de emotionele afstand tussen mensen vergroten. Soms gebruiken mensen deze reacties echter zonder of slechts met weinig negatief effect.

Als een of twee mensen een sterke behoefte voelen of met een moeilijk probleem zitten, neemt de kans dat een blokkade een negatief effect heeft, aanzienlijk toe. Een nuttige leidraad daarbij is: ‘Wanneer jij of de ander gestrest is, mijd dan alle blokkades.’ (Maar helaas zijn we juist bij stress geneigd om highriskreacties te gebruiken.)

Meer lezen?