Maven Publishing

(Online) feedback gesprekken voeren

(Online) feedback gesprekken voeren
It was one of the most interesting workshops I've been in. I’m looking forward to exploring feedback deeper next week.
WeTransfer 2018

Online feedbackgesprekken voeren

We zijn allemaal grotendeels thuis aan het werk en spreken elkaar bijna alleen nog online of via de telefoon. Nooit is de kans op miscommunicatie groter geweest, dus helder, constructief communiceren is nu extra belangrijk. Feedbackgesprekken op afstand voeren lijkt een fact of life te gaan worden, dus is het juist nu goed om deze gesprekken online te oefenen. Onze feedback practice labs lenen zich hier uitstekend voor.

Onze aanpak 

De meeste organisaties trainen hun medewerkers in hoe ze feedback moeten geven, terwijl wetenschappelijk onderzoek aantoont dat het investeren in feedback ontvangen veel effectiever is. We starten dus met leren feedback ontvangen en kijken daarna naar welke skills nodig zijn om feedback goed te laten landen bij de ontvanger. 

  • Het omdraaien van de bewijslast, feedback critici veranderen wij in feedback detectives. 
  • Het herkennen van evolutionair bepaalde triggers in jezelf die voorkomen dat je van feedback leert.
  • Leren om feedback barrières weg te nemen, taboes binnen de organisatie te benoemen en een continue stroom aan feedback te genereren. 
  • Praktische kaders en een gedeelde taal om met feedback om te gaan. 
  • Direct online oefenen met eigen praktijkvoorbeelden, onder begeleiding van ervaren trainingsacteurs.
Neem contact op voor meer informatie
Maven Publishing