Maven Publishing

Feedback: sneller leren van en met elkaar

Feedback: sneller leren van en met elkaar
It was one of the most interesting workshops I've been in. I’m looking forward to exploring feedback deeper next week.
WeTransfer 2018

Eigenlijk is het leven een grote feedback sessie

Elke dag krijgen we (ongevraagde) adviezen en (onbewuste) kritiek van collega's, onbekenden en klanten. We weten dat het belangrijk is voor onze ontwikkeling om daar iets mee te doen, maar we hebben er allemaal ook een hekel aan.

Iedereen worstelt namelijk met 2 paradoxale verlangens: ergens beter in willen worden versus geaccepteerd willen worden door anderen. Feedback ligt precies op dit lastige snijvlak: we weten dat we feedback nodig hebben om ergens beter in te worden, maar feedback bedreigt ook onze sociale positie in de groep.

Je kunt je leven lang blijven wachten op de perfecte feedbackgever, maar de kans is klein dat je die ooit tegenkomt. De meeste organisaties trainen hun medewerkers in hoe ze feedback moeten geven, terwijl wetenschappelijk onderzoek aantoont dat het investeren in feedback ontvangen veel effectiever is. Door goed te leren luisteren, beter te worden in doorvragen en 3 evolutionair bepaalde triggers bij jezelf te herkennen die ervoor zorgen dat je feedback naast je neer wil leggen, word je beter in het ontcijferen van feedback en haal je het meeste uit de feedback die je ontvangt.

Feedback bij Maven at Work betekent:

Het omdraaien van de bewijslast: feedback critici veranderen in feedback detectives

Het herkennen en omgaan met evolutionair bepaalde triggers die voorkomen dat we van feedback leren 

Feedback barrières wegnemen, taboes binnen de organisatie benoemen en een continue stroom aan feedback genereren (feedback en feed forward)

Het introduceren van praktische kaders en een gedeelde taal creëren om met feedback om te gaan 

On the job oefenen met trainingsacteurs in een veilige omgeving

Het geleerde na de training oefenen en vasthouden met behulp van leuke, verslavende middelen, gebaseerd op gamification principes en persoonlijke aandacht.

Neem contact op voor meer informatie
Maven Publishing