Maven Publishing

Eldar Shafir in Nederland

Eldar Shafir in Nederland

In Nederland groeien 270.000 kinderen op in armoede. Scholen kunnen dat niet oplossen. Maar wat kunnen zij wel doen? Op 28 maart geeft Eldar Shafir, professor Behavioral Economics aan Princeton, hier een keynote over op het congres 'School & Armoede' dat wordt georganiseerd door de Vereniging Openbaar Onderwijs.

Tijdens het congres maken bezoekers kennis met jongeren en ouders die te maken hebben met armoede. Er worden handvatten gegeven voor handelen in de klas en op school, en het wordt duidelijk gemaakt wat de medezeggenschapsraad kan betekenen voor deze doelgroep op school. Het doel is dat leerkrachten op school op de juiste manier rekening leren te houden met kinderen die opgroeien in armoede.

Het congres vindt plaats in KAS evenementenlocatie in Woerden. Voor individuele leden van de VOO is het congres gratis toegankelijk en voor iedere MR of OR die lid is van de VOO is 1 kaart gratis beschikbaar.

Voor meer informatie ga naar: voo.nl/congres


<div id='product-component-1601545875594'></div>

<script type="text/javascript">

/*<![CDATA[*/

(function () {

 var scriptURL = 'https://sdks.shopifycdn.com/buy-button/latest/buy-button-storefront.min.js';

 if (window.ShopifyBuy) {

  if (window.ShopifyBuy.UI) {

   ShopifyBuyInit();

  } else {

   loadScript();

  }

 } else {

  loadScript();

 }

 function loadScript() {

  var script = document.createElement('script');

  script.async = true;

  script.src = scriptURL;

  (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(script);

  script.onload = ShopifyBuyInit;

 }

 function ShopifyBuyInit() {

  var client = ShopifyBuy.buildClient({

   domain: 'de-geluksroute.myshopify.com',

   storefrontAccessToken: 'a7b38724a079270d13f1c8fd276d8e4e',

  });

  ShopifyBuy.UI.onReady(client).then(function (ui) {

   ui.createComponent('product', {

    id: '5783715283106',

    node: document.getElementById('product-component-1601545875594'),

    moneyFormat: '%E2%82%AC%7B%7Bamount_with_comma_separator%7D%7D',

    options: {

 "product": {

  "styles": {

   "product": {

    "@media (min-width: 601px)": {

     "max-width": "calc(25% - 20px)",

     "margin-left": "20px",

     "margin-bottom": "50px"

    }

   },

   "button": {

    "font-family": "Montserrat, sans-serif",

    "font-weight": "bold",

    "font-size": "16px",

    "padding-top": "16px",

    "padding-bottom": "16px",

    ":hover": {

     "background-color": "#e6b565"

    },

    "background-color": "#ffc970",

    ":focus": {

     "background-color": "#e6b565"

    },

    "border-radius": "25px",

    "padding-left": "66px",

    "padding-right": "66px"

   },

   "quantityInput": {

    "font-size": "16px",

    "padding-top": "16px",

    "padding-bottom": "16px"

   }

  },

  "text": {

   "button": "Add to cart"

  },

  "googleFonts": [

   "Montserrat"

  ]

 },

 "productSet": {

  "styles": {

   "products": {

    "@media (min-width: 601px)": {

     "margin-left": "-20px"

    }

   }

  }

 },

 "modalProduct": {

  "contents": {

   "img": false,

   "imgWithCarousel": true,

   "button": false,

   "buttonWithQuantity": true

  },

  "styles": {

   "product": {

    "@media (min-width: 601px)": {

     "max-width": "100%",

     "margin-left": "0px",

     "margin-bottom": "0px"

    }

   },

   "button": {

    "font-family": "Montserrat, sans-serif",

    "font-weight": "bold",

    "font-size": "16px",

    "padding-top": "16px",

    "padding-bottom": "16px",

    ":hover": {

     "background-color": "#e6b565"

    },

    "background-color": "#ffc970",

    ":focus": {

     "background-color": "#e6b565"

    },

    "border-radius": "25px",

    "padding-left": "66px",

    "padding-right": "66px"

   },

   "quantityInput": {

    "font-size": "16px",

    "padding-top": "16px",

    "padding-bottom": "16px"

   }

  },

  "googleFonts": [

   "Montserrat"

  ],

  "text": {

   "button": "Add to cart"

  }

 },

 "cart": {

  "styles": {

   "button": {

    "font-family": "Montserrat, sans-serif",

    "font-weight": "bold",

    "font-size": "16px",

    "padding-top": "16px",

    "padding-bottom": "16px",

    ":hover": {

     "background-color": "#e6b565"

    },

    "background-color": "#ffc970",

    ":focus": {

     "background-color": "#e6b565"

    },

    "border-radius": "25px"

   }

  },

  "text": {

   "total": "Subtotal",

   "button": "Checkout"

  },

  "googleFonts": [

   "Montserrat"

  ]

 },

 "toggle": {

  "styles": {

   "toggle": {

    "font-family": "Montserrat, sans-serif",

    "font-weight": "bold",

    "background-color": "#ffc970",

    ":hover": {

     "background-color": "#e6b565"

    },

    ":focus": {

     "background-color": "#e6b565"

    }

   },

   "count": {

    "font-size": "16px"

   }

  },

  "googleFonts": [

   "Montserrat"

  ]

 }

},

   });

  });

 }

})();

/*]]>*/

</script>

Eldar Shafir
Eldar Shafir

Eldar Shafir is hoogleraar psychologie aan Princeton. Hij en Sendhil Mullainathan zijn gespecialiseerd in de gedragseconomie en ‘samen zijn ze meer dan de som der delen’ (aldus Daniel Kahneman). 

Maven Publishing