Maven Publishing
'Mark Earls schreef met De ultieme kudde een standaardwerk.'
HP/DE TIJD
'Veel mooie inzichten die toepasbaar zijn op zowel ons denken over social media als op marketing.'
FRANKWATCHING
De ultieme kudde
De ultieme kudde
Het begrijpen en beïnvloeden van massagedrag

De aanname dat mensen individualistisch zijn loopt als een rode draad door onze cultuur. Recente ontdekkingen in de hersenen gedragswetenchappen wijzen er echter op dat we veel minder zelfstandig zijn dan we graag willen denken. Sterker nog: wij zijn de meest dominante diersoort ter wereld geworden, juist omdát we zo weinig individualistisch zijn.

 Mark Earls, auteur van ‘Welcome to the Creative Age’, past deze nieuwe inzichten toe op onze kennis over massagedrag. Hij laat zien dat pogingen om massagedrag te beïnvloeden meestal falen dankzij een hardnekkige gewoonte om steeds het individu als uitgangspunt te nemen. Met onderkoelde humor en zijn ‘opstandige’ vertelstijl ontvouwt Earls een fundamenteel nieuw systeem voor het begrijpen en beïnvloeden van massagedrag, waarbij de ‘regisseur’ een zowel effectievere als meer bescheiden rol toebedeeld krijgt.

Mark Earls
Mark Earls

Op zijn toonaangevende weblog: Herd the hidden truth about who we are (www.herd.typepad.com) schrijft Mark Earls al jaren artikelen over consumenten, marketing en massagedrag. Zijn publicaties wonnen meerdere prijzen en behoren volgens velen tot het belangrijkste wat er momenteel over consumenten- en massagedrag geschreven wordt. Eerder verscheen van hem Welcome to the Creative Age.

Bij Maven Publishing verscheen van Mark Earls De ultieme kudde.

ISBN
  • 978 94 9057 403 1
Vormgeving
  • G2K
Vertaler
  • Peter de Jong
Originele titel
  • Herd – How to Change Mass Behaviour by Harnessing our True Nature
Maven Publishing